Research Highlights

Nano Letters article

M. Kolíbal,  T. Pejchal, T. Vystavěl, T. Šikola: The synergic effect of atomic hydrogen adsorption and catalyst spreading on Ge nanowire growth orientation and kinking, Nano Lett. 16 (8), (2016), 4880–4886.

Mira Kolíbal used NanoSAM at CEITEC Nano to reveal the essential role of atomic hydrogen in determining the growth direction of Ge nanowires with an Au catalyst.

 


ACS Editors Choice and Cover

S. Průša, P. Procházka, P. Bábor, T. Šikola, R. ter Veen, M. Fartmann, T. Grehl , P. Brüner, D. Roth, P. Bauer, H. H. Brongersm: Highly Sensitive Detection of Surface and Intercalated Impurities in Graphene by LEIS, Langmuir 31 (2015), 9628.

The paper resulting from work on TOF-SIMS QTAC by Stan Průša, Pavel Procházka, Petr Bábor, Tomáš Šikola and their coworkers was chosen by Langmuir editor as the Editors choice!​


Publications resulted from work at CEITEC Nano

2015

Research papers

[1] Isa, F.; Pezzoli, F.; Isella, G.; Meduňa, M.; Falub, C. V.; Müller, E.; Kreiliger, T.; Taboada, A. G.; von Känel, H. & Miglio, L. Three-dimensional Ge/SiGe multiple quantum wells deposited on Si(001) and Si (111) patterned substrates Semicond. Sci. Technol., 2015, 30, 105001.
[2] KLENOVSKÝ, P., D. HEMZAL, P. STEINDL, M. ZÍKOVÁ, V. KŘÁPEK, J. HUMLÍČEK. Polarization anisotropy of the emission from type-II quantum dots. Dalton Trans. 2015, 45(18), 7555-7558.
[3] STOICA, A.; MANAKHOV, A.; POLČÁK, J.; ONDRAČKA, P.; BURŠÍKOVÁ, V.; ZAJÍČKOVÁ, R.; MEDALOVÁ, J.; ZAJÍČKOVÁ, L. Cell proliferation on modified DLC thin films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition. Biointerphases, 2015, roč. 10, č. 2, s. 029520- 1 (029520-9 s.)ISSN: 1559- 4106.
[4] ČECH, V.; LUKEŠ, J.; PÁLESCH, E.; LASOTA, T. Elastic Modulus and Hardness of Plasma- Polymerized Organosilicones Evaluated by Nanoindentation Techniques. Plasma Processes and Polymers, 2015, roč. 12, č. 9, s. 864-881. ISSN: 1612- 8850.
[5] KŘÁPEK, V.; KOH, A.; BŘÍNEK, L.; HRTOŇ, M.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; MAIER, S.; ŠIKOLA, T. Spatially resolved electron energy loss spectroscopy of crescent- shaped plasmonic antennas. OPTICS EXPRESS, 2015, roč. 23, č. 9, s. 11855-11867. ISSN: 1094- 4087.
[6] POŘÍZKA, P.; ROČŇÁKOVÁ, I.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; SLÁDKOVÁ, L.; ŠPERKA, P.; SPOTZ, Z.; ČELKO, L.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Estimating the grade of Mg corrosion using Laser- Induced Breakdown Spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 1-8. ISSN: 1364- 5544.
[7] SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Vít VYKOUKAL, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Heat-induced spinodal decomposition of Ag–Cu nanoparticles. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 2015, č. 17, s. 1-11. ISSN 1463-9076.
[8] ŠVÁBENSKÁ EVA , ROUPCOVÁ PAVLA , Schneeweiss, O.a b Analysis of nanoparticles released from the car brakes(2015) NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Conference Proceedings, pp. 548-552. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0 84962911295&partnerID=40&md5=ce95415371b4d5a7f2eede511e201917.
[9] URBÁNEK, M.; UHLÍŘ, V.; LAMBERT, C.; KAN, J.; EIBAGI, N.; VAŇATKA, M.; FLAJŠMAN, L.; KALOUSEK, R.; IM, M.; FISCHER, P.; ŠIKOLA, T.; FULLERTON, E. Dynamics and efficiency of magnetic vortex circulation reversal. PHYSICAL REVIEW B, 2015, roč. 91, č. 9, s. 094415- 1 (094415-11 s.)ISSN: 1098- 0121.  


Student's thesis

 • Doctoral thesis

[1] KRUMPOLEC, Richard. Study of diffuse coplanar surface barrier discharge for plasma-enhanced atomic layer deposition of thin films: dissertation thesis. Brno: Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Department of Experimental Physics, 2015. 114 + 18 p. Supervised by Prof. RNDr. Mirko Čermák, CSc.
[2] MOURALOVÁ, K. Moderní technologie drátového elektroerozivního řezání kovových slitin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 98 s. Vedoucí dizertační práce prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
[3] ŠAMOŘIL, T. Aplikace fokusovaného iontového a elektronového svazku v nanotechnologiích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 126 s. Vedoucí dizertační práce prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.


 • Master’s thesis

[1] BROTAN, Petr. The characteristics of composition and the provenance of rocks applied for construction historic city walls Slaný: master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 49 + 71 p. Supervised by doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.
[2] ČEPERA, Broněk. Study of the nanoiron interaction products with water depending on the initial pH: bachelor’s thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 46 p. Supervised by doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
[3] FLAJŠMAN, Lukáš. Vectorial Kerr magnetometry: master's thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 99 p. Supervised by Ing. Michal Urbánek, Ph.D.
[4] GRICOVÁ, Kateřina. Petrological evaluation of the selected prospections drilings on the oil and gas: master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 46 p. Supervised by doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
[5] HRÁČEK, Daniel. High-resolution stratigraphy of the Lower Badenian deposits in selected cores of the Carpathian Foredeep: master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 67 p. + appendixes. Supervised by RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
[6] JÍRA, Roman. Random number generator based on magnetic nanostructures: master's thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 82 p. Supervised by Michal Urbánek, Ph.D.
[7] KNOTEK, Miroslav. Selective growth of GaN nanostructures on silicon substrates: master's thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 68 p. Supervised by Ing. Stanislav Výborný, Ph.D.
[8] KORMOŠ, Lukáš. Application of Graphene Membrane in Nanoelectronic Devices: master's thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Institute of Physical Engineering, 2015. 59 p. Supervised by Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.
[9] MAREK, J. Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. 60 s. Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
[10] VAŇATKA, M. Studium vortexových stavů v magnetostaticky svázaných magnetických nanodiscích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 59 s. Vedoucí diplomové práce – Ing. Michal Urbánek, Ph.D.
[11] VAŇATKA, Marek. Spin vortex states in magnetostaticaly coupled magnetic nanodisks: master's thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 59 p. Supervised by Ing. Michal Urbánek, Ph.D.


• Bachelor’s theses

[1] HALÍKOVÁ, Janetta. Evaluation of geoenvironmental risk of material on the heap of the former power station in Oslavany: bachelor’s thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 46 p. Supervised by doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
[2] HLAVIČKA, I. Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 40 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jindřich Mach, PhD.
[3] HRUBÝ, Jakub. Preparation and application of metal and semiconductor nanostructures: bachelor’s thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 44 p. Supervised by RNDr. Michaela Šimšíková, Ph.D.
[4] JURANOVÁ, Nina. Nephrites of Switzerland and their using in prehistory: bachelor’s thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 40 p. Supervised by prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc
[5] KURDÍK, Stanislav. Application of texture x-ray diffraction analysis in tectonics - an example of calcite preferred orientation quantification in carbonate rocks: bachelor’s thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2015. 40 p. Supervised by prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
[6] MIKULIČÁKOVÁ, Markéta. Analysis of plasters of Bratmanns villa in Valašské Klobouky: bachelor’s thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 2015. 114 p. Supervised by prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
[7] NOVÁK, Martin. Analysis of the transport properties of graphene nanostructures: bachelor`s thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 34. p. Supervised by Ing. Zuzana Lišková
[8] OLIVÍKOVÁ, Gabriela. DEPOSITION OF INDIUM TIN OXIDE AND STUDY OF ITS OPTICAL PROPERTIES: bachelor`s thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 56. p. Supervised by Ing. Petr Dvořák
[9] TURČAN, Igor. Variable Field Magnetic Force Microscopy: bachelor's thesis. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Physical Engineering, 2015. 38. p. Supervised by Ing. Michal Urbánek, Ph.D.

               ​​​                ​